Nesbygda Historielag

22.10.20.

Startside
Om oss
Bygdevandringer
Arbeidsgrupper
Fotogalleri
Kontakt oss

 

Velkommen til Nesbygda Historielag

Helt nord i Vestfold, i Svelvik kommune langs vestsiden av Drammensfjorden ligger Nesbygda.

Nesbygda historielag er en forening med formål å ta vare på lokalhistorien i Nesbygda i hele dens utstrekning fra Leirvik i sør til Tørkop i nord. Foreningen driver registrerende virksomhet og samler og registrerer gamle bilder, historier og annet av interesse fra vår nære og fjerne fortid. Av den grunn oppfordrer vi alle bygdefolk og andre som måtte ha bidrag til dette arbeidet å ta kontakt med foreningen gjennom en av dens representanter.

To our English speaking  guests.  We know there are a lot of people around the world with roots in Nesbygda or Svelvik, and from time to time we are getting e-mails with questions. We are sorry , but it is not possible to translate everything on our site into English, but if questions are forwarded  to          vidar-o@online.no, we will try to answer as fast and good as possible.

Kulturninnedagene 2015.
Etter at værgudene i hele den foregående uken hadde vært i et særs dårlig lune kom søndagen den 20. september med et aldeles nydelig vær. Arrangementet ble holdt på den gamle plassen Furuholm ved Langevann hvor skytterkongen Karl Hagen på begynnelsen av forrige århundre bygde opp sitt bevertnings- og overnattingssted. Allerede i 10 tiden begynte folk å komme, og da programmet begynte kl 1200 var det kommet ca 200 mennesker, og det strømmet stadig flere til. Det var folk fra alle kommunene rundt Østskauen, fra Sande, Skoger, Drammen og Svelvik.  

Kulturminnedagene 2017.                      17.september gikk årets begivenhet av stabelen. De 5 historielagene rundt Østskauen holdt stevne ved Svartevannshytta.

Sande Historielag,
Skoger og Konnerud Historielag
Berger Historielag
Tangen og Åskollen Historielag og
Nesbygda Historielag

Dette stevnet var en fortsettelse av det som ble holdt i 2015 på Furruholm ved Langevann.
Til stevnet var det utarbeidet et hefte med historier og artikler fra Østskauen,og det ble holdt flere foredrag på bakgrunn av noen av disse historiene.
Heftet ble solgt under stevnet, og det finnes fremdeles å få kjøpt ved henvendelse til Historielagene.
Svartevannshytta driftes av Kjeldås 4H, og de stilte opp med kaffe og vaffelsalg til inntekt til foreningen.


Lederen i Skoger og Konnerud H.lag åpner stevnet.

Fremmøtet var upåklagelig, 182 skrev seg inn i besøksboka, og ennå var det nok en del som lot være det, så vi antar at det var langt over 200
mennesker tilstede.

Søndag 23. april kl 1800 holder Historielaget årsmøte på Nøsterud Gård. 

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene har vi i år vært så heldige å få Per Høyli fra Svelvik Museumsforening til å komme å holde et foredrag for oss. Han vil fortelle om Barken Albatross av Svelvik sin eventyrlige reise jorda rundt på slutten av 1800 tallet. Foredraget tar ca en time.

Vi ordner en enkel servering, og alle er velkomne, medlemmer og ikke medlemmer. Vi regner egentlig alle Nesbygdinger som medlemmer.

Følg oss på Facebook, der legger vi etter hvert ut mer opplysninger om møtet

 Sett av søndag 18. september til Historievandringen i Nesbygda 2016.

Historievandringen går i år fra gården Skjæret Nordre til Tørkop gjennom gården Støas skog til Tørkop, og tilbake langs Svelvikveien til Støa. Vi stopper ved kirken og får høre dens historie, går den gamle veien mot Nøsterud, innom isdammen på Støa og ser den nye barnehagen fra baksiden. Videre går vi over løkkene som i gamle dager var "idrettsplasser". Så går vi gjennom Haukeroa ned til Tørkop hvor vi forteller om de gamle arbeiderboligene til ullvarefabrikken og den gamle butikkgården som ikke er der mer. Vi går langs veien forbi Bråten hvor det også ble drevet butikk før vi slutter vandringen i Støa hvor vi kan se på noe av det Andreas Støa har samlet gjennom et langt liv.

Isdammen på Støa er en av stedene vi skal besøke.

 

Minivandring til Lisas hus 21,5.2016.

Lørdag 21.mai skulle vi på oppfordring fra folk som bor i Lisabekken gå en liten historievandring  til stedet som er opphavet til navnet både på veien og bekken. Turen var lagt opp for at barn skulle kunne klare den uten problemer og skulle ha maks. varighet 3 timer. Vi som arrangerte turen regnet med en 10 -12 deltagere, men da vi startet  fra parkeringen på Nøsterud var vi 42 deltagere, noen barn, men altså langt flere voksne enn beregnet. Interessen for lokalhistorie er stor i Nesbygda.

Første stopp på turen var øverst på jordet som kalles Leieren her fortalte vi om årsaken til navnet, nemlig at det på et tidspunkt tidlig i forrige århundre var en leir for militære mannskaper her i en periode. Hoppbakken som lå her og også ble kalt Leier`n ble også beskrevet, og det er vanskelig å skjønne at det har vært en hoppbakke her da det nå er tilvokst med stor bjørkeskog.

Neste stopp var den nedre Delingsmyra som er Lisabekkens kilde her er det også funnet rester av en kullmile.

Før vi gikk ned igjen til Bråtaløkka, eller Lisabekkplassen som den ofte kalles nå gikk vi opp på kulen av det som en gang vae nordbygdas største hoppbakke, Lisabekkbakken, her ble det hoppet over 50 meter, nå kan man ikke se at det har vært noen bakke, bare tett granskog.


Grunnmuren etter Lisas hus, hud som har gitt navn til både bekken og veien, synes fremdeles godt i terrenget. Her forteller Heidi det vi vet om Lisa, også krydret litt med det vi ikke vet. Lisa kom opprinnelig fra Sverige med sin mann. Hun hadde 2 sønner, hvorav den ene var skomaker. Vi finner ikke noe om henne, mannen eller sønnene etter 1865, så hvor hun ble av er usikkert, men hun lever videre i navnet Lisabekken. Det ble rast med mat og kaffe på Lisas tomt, og ungene gikk på skattejakt i ruinene.

Medlems- og årsmøte.

Møtet ble avholdt på Nøsterud gård søndag 03.04. ca 20 medlemmer møtte opp og møtet ble avholdt i henhold til agenda. Nytt styre ble valgt, og fikk følgende sammensetning.

Leder: Vidar Olsen    

Kasserer: Gunnar Helgerud

Sekretær: Heidi Auensen Tandberg

Styremedlemmer:  Svein Johnsrud, Marianne Støa, og Nils Petter Grepperud.

Veteranen Torleif Frydenberg i Sande Historielag  forteller om sine opplevelser på Furuholm i barne og ungdomsårene.

Furoholm var også sentral i Milorgs aktiviteter på Østskauen under krigen, og her forteller Arve Gleisner Gustavsen  om dette.Hans far var områdesjef i Milorg på Østskauen.

Kaffe og matpakke ble tatt frem og fortært i restene av grunnmurene på Furuholm før Vidar Olsen fra Nesbygda Historielag ledet alle bort til Røysjø og Røysjø-plassen, det eldste serveringsstedet på Østskauen.


 

 

 

 

 

             Vidar Olsen Nesbygda Historielag

Han fortalte om Hanna Røisjø som drev dette stedet fra tidlig på 1900 tallet til hun døde på Røysjø i 1941. Historien om alle hyttene i området, om Røysjøløpet og om sagbruksvirksomheten på skauen som var starten på at det ble fastboende på Røysjø, ble også fortalt. Det samme ble historien om Røysjø vannverk som var grunnen til at det lille samfunnet rundt Røysjø og Langevann forsvant.
 
Til Arrangementet er det utarbeidet et historiehefte som ble solgt på arrangementet, og som også kan fås kjøpt ved å henvende seg til Sande, Skoger og Konnerud, Tangen og Åskollen eller Nesbygda Historielag.

 

Bilde baksiden: Steinkleiva på veien fra Skoger til Røysjø.

Evaluering av samarbeidet rundt kulturminnedagene 2015.

Samarbeidet mellom de 4 historielagene, Skoger og Konnerud, Tangen og Åskollen, Sande og Nesbygda ble en ubetinget suksess. Ved evalueringsmøtet som ble holdt 19. nov. ble man enige om å forsøke å finne flere prosjekter og samarbeide om. Det ble bestemt at den kommiteen som samarbeidet om årets kulturminnedager skal møtes igjen til våren for å drøfte forskjellige alternative prosjekter. Man er imidlertid enig om å forsøke å få til en ny Historielagsdag på Skauen, høsten  2017 da med møteplass Svartevannshytta.

 

Strømms Historie bind II som PDF.

Etter diskusjon i Nesbygda Historielag er vi kommet frem til at vi vil bevare Strømms Historie bind I og II for fremtidige generasjoner ved å foreta en digitalisering av de to bøkene. De to bøkene ble utgitt i 1951 etter at Strømm Landbrukslag allerede i 1932 besluttet å sette i gang arbeid med å samle Strømm kommunes historie.

Sigfred L. Eier fikk oppgaven og hans arbeid resulterte som nevnt over i en utgivelse av 2 bind i 1952, Strømms historie, som beskriver samfunnsutviklingen i Strømm kommune gjennom flere hundre år og Strøms gårdhistorie som tar for seg den enkelte gårds historie frem til tett oppunder utgivelsestidspunktet.

De fleste lokalhistoriske bøker er rene gårdshistorier mens Strømms historie også gir en fyldig og dekkende beskrivelse av den økonomiske så vel som den samfunnsmessige utviklingen i kommunen.

Mye har skjedd siden utgivelsen i 1951, Strømm kommune finnes ikke mer, og utviklingen i i de delene av Svelvik kommune som tidligere var Strømm har trolig vært like stor på de siste 60 årene som i hele den tiden som Strømms historie omhandler. Ved å utarbeide en redigerbar digitalisert versjon av Strømms historie åpner det seg også en mulighet til på en enkel måte å oppdatere informasjonen frem til i dag. 

Strømms historie bind II, Gårdshistorien er delt opp slik som vist nedenfor. Dokumentene finnes også som Word dokumenter hvor historien fra de siste 60 årene kan føyes til. Man kan få en fil for den enkelte gård ved å henvende seg til historielaget. Send en mail via Kontakt oss fanen opp til venstre.

Sagkleiva  2012-02-21 Vidar Olsen

Fra Berger til Knem.

Fra Knem til Gjuve.

Fra Sønsteby til Tørkop.

 

NB! Strømms Historie, bind I og II.

Det er et par år siden vi la ut Strømms Historie bind 2, Gårdshistorien her på vår hjemmeside. Bind 1 er langt større, og vi har fremdeles ikke fått digitalisert denne.
Nå har imidlertid Nasjonalbiblioteket kommet oss i forkjøpet, og har gjort jobben for oss.
Nedenfor legger vi opp en link til Strømms Historie bind I og II på Bokhylla.no.
Fordelen med denne er at den er gjort søkbar, noe som gjør det langt lettere å finne det man er ute etter.
Vi lar imidlertid PDF versjonen av Bind II ligge da den er enklere å laste ned til egen PC og skrive ut.

Strømms Historie bind I.

http://www.nb.no/nbsok/nb/8f41a5c4ab72356fea714f8febaadbc8?lang=no#0

Strømms Historie bind II.

http://www.nb.no/nbsok/nb/deb8bc020744f3bcbd5864a2411795b8?index=1#0
 

Tema ullvarefabrikken på Tørkop

Luftfoto av den gamle ullvarefabrikken på Tørkop, bildet er tatt i 1949. Den gamle bygningen tjener i dag som kontor for Norgips Norge AS.

Bilde fra spinneriet på Skauger fabrikker, (ullvarefabrikken på Tørkop) bildet er tatt i 1914.

 
Arbeidsstokken ved Skauger fabrikker en gang mellom 1915 og 1920.


Dette bildet er tatt i Dambråten i slaktinga en gang på sent 20, eller tidlig 30 tall. Til høyre står Johan Nilsen (Dambråten) Ved siden av han broren, slakteren Karl Nilsen (Sagkleiva). Hva har så dette med fabrikken på Tørkop å gjøre? Jo, mannen i midten av bildet, med knikkers er Hole som var sjef på fabrikken og barna er hans. Hva gjør han i Dambråten? Kanskje han har tinget på en part av grisen??

   

Siden er under utvikling, og vil etter hvert inneholde lokalhistorisk stoff og bilder fra Nesbygda

 

   
 

Startside | Om oss | Bygdevandringer | Arbeidsgrupper | Fotogalleri | Kontakt oss

Området ble sist oppdatert 22.10.20.